Śrutowanie betonu

Kulkowanie, groszkowanie, blastrakowanie… Ta metoda obróbki powierzchni betonowych posiada wiele, powszechnie stosowanych nazw. Do najpopularniejszych z nich należy jednak śrutowanie, od obecności śrutu podczas realizacji poszczególnych etapów. Poniżej przygotowaliśmy informacje dotyczące samej techniki pracy, wyróżniając zagrożenia jakie wiążą się z nieprawidłowym działaniem. Szczegółowo opisaliśmy również zastosowanie tej metody, wraz z korzyściami jakie zapewnia jej wykorzystanie.

Technika

Śrutowanie betonu rozpoczyna się od zbicia powierzchni betonu (wyłącznie wierzchniej warstwy) oraz usunięcie mleczka cementowego poprzez zastosowanie metalowych kuleczek (groszków), obracających się przy pomocy energii kinetycznej oraz wirnika. Ich ciągłe „obijanie” się o posadzkę sprawia, że zostają wykryte oraz usunięte słabe elementy posadzki. Wpadają one do separatora, gdzie następuje odessanie pyłu, aby zapewnić czystą, bezpyłową pracę dla otoczenia. Technika pracy odbywa się w pełni na sucho, dlatego istotne jest stałe usuwanie drobnych cząsteczek za pomocą odkurzacza. Po zakończeniu prac, można przystąpić do dalszej obróbki, przykładowo nakładanie warstw żywicznych.

Zastosowanie

Najczęściej śrutowanie betonu jest wykorzystywane w sytuacjach, gdy należy przygotować nawierzchnię do nałożenia żywicy. Jednak stosowane jest także w przypadkach, gdy wymagane jest ekonomiczne oczyszczenie powierzchni użytkowej, wykrywając słabe fragmenty w jej strukturze (przykładowo pęknięcia skurczowe czy te powstałe w wyniku nieprawidłowego zagęszczenia podłoża). Oczyszczanie obejmuje usunięcie wszelkich niepożądanych warstw, w tym mleczka cementowego, lakieru, farby, rdzy, znaków poziomych itp. Śrutowanie betonu pozwala także nadać nawierzchni odpowiednią fakturę, która stanie się szorstka i niejednorodna, znacząco zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się przez pracowników bądź też klientów. Technikę można zastosować w obiektach zarówno o charakterze przemysłowym, jak i usługowym.

Korzyści

Dzięki śrutowaniu nałożona na podłoże cementowe żywica jest wytrzymalsza i lepiej radzi sobie z naciskiem czy innymi czynnikami zewnętrznymi. Dzięki tej technice wykryjemy również wszelkie problemy z posadzką, usuwając je zanim wpłyną na ewentualne położone w przyszłości warstwy polimoczników czy żywic. Wspomnianą już korzyścią jest również zapewnienie większej przyczepności, np. dla quadów, samolotów czy samochodów. Nie pozostawiamy odkrytego betonu w magazynach – traktujemy go jako podłoże pod żywicę.