Śrutowanie

Oferujemy jedną z najbardziej wydajnych i ekonomicznych metod przygotowania podłoża pod żywicę, stosowaną najczęściej na nowych podkładach betonowych. Jest nią śrutowanie, które wykonujemy zarówno na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego, jak też całej Polski.

Śrutowanie betonu za pomocą tzw. kulowania/ groszkowania lub blastrakowania polega na zbijaniu wierzchniej warstwy posadzki (tzw. „Mleczka”). Oczyszczona w ten sposób powierzchnia jest przygotowana do dalszej obróbki i prac.

Za pomocą energii kinetycznej nadanej metalowym kuleczkom oraz wirnika, obracającego się w obudowanym zamkniętym urządzeniu, usuwamy „mleczko” betonowe oraz słabe elementy podłoża, uzyskując matową powierzchnię. Kuleczki metalowe uderzając pod określonym kątem w podłoże, swą energią wybijają słabe elementy z podłoża i następnie razem z uwolnionym pyłem wpadają do separatora, w którym pył zostaje odsysany do urządzenia filtrującego, a nierozbity śrut z powrotem zasypywany jest do przestrzeni, w której obraca się wirnik. Urządzenia pracują bezpyłowo w systemie zamkniętym.

Śrutowanie umożliwia również wykrycie wad wykonania podkładu: pęknięcia skurczowe, pęknięcia na skutek wadliwego wykonania szwów roboczych, pęknięcia posadzki spowodowane złym zagęszczeniem podłoża, bądź nieprawidłowym jego wykonaniem. Wady te grożą rozwarstwieniem się nowo wykonanej posadzki w trakcie jej późniejszego użytkowania.

Śrutowanie przeprowadza się na powierzchniach płaskich. Ma zastosowanie w szczególności w przypadku:

  • czyszczenia powierzchni betonu, stali, asfaltu, kamienia, itp.
  • usuwania mleczka cementowego, rdzy, cienkich powłok malarskich, znaków poziomych  (np. hale, magazyny, parkingi, ulice, mosty, stalowe zbiorniki, lotniska, itd.)
  • uszorstniania, nadawania odpowiedniego profilu powierzchniom gładkim i niebezpiecznym ze względu na ryzyko poślizgu (np. beton, asfalt, itp.)