Śrutowanie

Jedna z najbardziej wydajnych oraz najmniej ingerujących w strukturę podłoża metod, stosowana najczęściej na nowych podkładach betonowych.

Śrutowanie powierzchni betonowych za pomocą tzw kulowania/ groszkowania lub blastrakowania polega na zbijaniu wierzchniej warstawy betonu (tzw. „Mleczka”) . Oczyszczona w ten sposób powierzchnia jest przygotowana do dalszej obróbki i prac.

Za pomocą energii kinetycznej nadanej metalowym kuleczkom oraz wirnika, obracającego się w obudowanym zamkniętym urządzeniu, usuwamy „mleczko betonowe” oraz słabe elementy podłoża uzyskując matową powierzchnię. Kuleczki metalowe uderzając pod określonym kątem w podłoże, swą energią wybijają słabe elementy z podłoża i następnie razem z uwolnionym pyłem wpadają do separatora w którym pył zostaje odsysany do urządzenia filtrującego, a nierozbity śrut z powrotem zasypywany jest do przestrzeni w której obraca się wirnik. Urządzenia pracują bezpyłowo w systemie zamkniętym.

Śrutowanie umożliwia również wykrycie wad wykonania podkładu: pęknięcia skurczowe , pęknięcia na skutek wadliwego wykonania szwów roboczych, pęknięcia posadzki spowodowane złym zagęszczeniem podłoża, bądź nieprawidłowym jego wykonaniem. Wady te grożą rozwarstwieniem się nowo wykonanej posadzki w trakcie jej późniejszego użytkowania.

Śrutowanie ma zastosowanie w szczególności w przypadku:

  • czyszczenia powierzchni betonu, stali, asfaltu, kamienia, itp.
  • usuwania mleczka cementowego, rdzy, cienkich powłok malarskich, znaków poziomych  (np. hale, magazyny, parkingi, ulice, mosty, stalowe zbiorniki, lotniska, itd.)
  • uszorstniania, nadawania odpowiedniego profilu powierzchniom gładkim i niebezpiecznym ze względu na ryzyko poślizgu (np. kafelki, terakota, beton, stal, asfalt, itd.)